BIM is een manier van informatie delen en samenwerken in de hele bouwkolom, waarmee sneller, tegen lagere kosten, foutloos gebouwd kan w...
Constructieve veiligheid lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt, door de versnippering van taken en verantwoordelijkheden in de bouw, vaak niet te waarborgen. VeriCon is c...
Duurzaamheid is uitermate belangrijk. In de bouw onderscheiden we duurzaam als zijnde levensduur en duurzaam met betrekking tot het milieu. VeriCon bouw...