09 | 05 | 2012 VeriCon partner van Vernieuwing Bouw

VeriCon is partner geworden van Vernieuwing Bouw. Vernieuwing Bouw is een onafhankelijk platform voor ontmoeting, kennisuitwisseling en samenwerking in de bouw. Organisaties die de vernieuwing van de bouwsector belangrijk vinden verbinden zich aan dit platform.

Vernieuwing Bouw staat voor een economisch gezonde, professionele bouwsector door vernieuwing op het gebied van levensduurdenken, ketensamenwerking en vernieuwend leiderschap.
Doel van het platform is het verbinden van partners, om samen te kunnen werken aan meer rendement, minder faalkosten en kwalitatief betere resultaten.
VeriCon gelooft in innovatie in de bouw met focus op ketensamenwerking in een BIM-omgeving en heeft zich daarom als eerste constructeur verbonden aan dit platform.
Klik hier voor meer informatie over Vernieuwing Bouw.
 

Logo Vernieuwing Bouw