02 | 10 | 2012 Artikel Cement - As built in één 3D-model

Eric van Alphen van VeriCon schreef het artikel "As built in één 3D-model" voor het vakblad Cement. Hierin het project Pien Hein Builings in Amsterdam besproken.

Bij het project Piet Hein Buildings is op een aantal manieren met BIM gewerkt. BIM is een manier van informatie delen en samenwerken in de hele bouwkolom, waarmee sneller, tegen lagere kosten, foutloos kan worden gebouwd.

Doordat de prefab bovenbouw inclusief het staalwerk door één partij is geëngineerd, worden alle probleempunten in hetzelfde model gesignaleerd en opgelost. Hierdoor vallen er geen zaken meer tussen wal en schip, zoals regelmatig gebeurt bij het versnipperen van een opdracht.

De communicatie verloopt hierdoor eenvoudiger en de kans op fouten kan fors worden gereduceerd. Het in één model verzamelen van gegevens is belangrijk voor het bewaken van de constructieve veiligheid. ...

Het totale artikel is te lezen in uitgave 6/2012 van Cement.

Via deze link komt u terecht bij het artikel in Cement.

Cement PHB