08 | 11 | 2011 Sander Zegers gepromoveerd

Sander Zegers, senior constructeur bij VeriCon, is gepromoveerd aan de TU Eindhoven. Hij mag zichzelf vanaf nu dr. ir. S.F.A.J.G. Zegers noemen.

Een van de uitkomsten van zijn promotieonderzoek ‘Lichtgewicht vloerconstructies en trillingscomfort’, is dat voor het verbeteren van trillingscomfort bij lichtgewicht vloersystemen, een constrained-layer ontwerp, waarbij een dempingslaag in een ligger wordt toegevoegd, zeer geschikt kan zijn.

Volgens Zegers gaat het verhogen van de flexibiliteit van gebouwen (en daarmee de functionele levensduur) vaak ten koste van het trillingscomfort. Deze bijwerkingen worden dan weer tegengegaan met actieve methodes zoals dempers terwijl Zegers met zijn onderzoek heeft willen aantonen dat ook passieve methodes een goed trillingscomfort kunnen bieden.

De promovendus definiëerde een aantal concepten op basis van twee theoretische benaderingen, en concentreerde zich daarbij op natuurlijke frequentie en trillingsdemping. Daarna is met experimenteel onderzoek vastgesteld welk ontwerp op een consistente manier de dempingcapaciteit verhoogt. Aan de hand van het werkingsprincipe kan dit nog verder worden geoptimaliseerd.

Zegers geeft in het proefschrift ook suggesties voor verbeteringen voor een aantal bestaande lichtgewicht vloersystemen.

We zijn trots op onze senior constructeur en zullen zijn suggesties en aanbevelingen uit zijn proefschrift zeker in de praktijk gaan toepassen!

Voor meer informatie neem contact op met Sander Zegers.
 

Proefschrift sander