01 | 06 | 2011 Eerste CO-Green project van start.

Het eerste CO-Green project is van start gegaan: Stadstuin Overtoom in Amsterdam.

CO-Green is een concept waarin Woningcorporatie Eigen Haard, ERA Contour, Architectenbureau KOW en amoveerder Oranje nauw samenwerken om klimaatneutraal en kostenneutraal slopen, ontwikkelen en bewonen te realiseren.

In het project Stadstuin Overtoom worden in het Overtoomse Veld 352 naoorlogse sociale huurwoningen en 8 bedrijfsruimten klimaatneutraal gesloopt en worden 460 woningen + kleinschalige bedrijfsruimten nieuw gebouwd.

Ook VeriCon is als ingenieur voor de bouw betrokken bij dit eerste CO-Green project. Als ontwerpend constructeur, coördinerend constructeur en detailconstructeur voor alle bouwkundige- en draagconstructies werken zij op vernieuwende wijze samen met de CO-Green initiatiefnemers aan dit eerste project.

VeriCon zal tevens zorgdragen voor de BIM coördinatie van alle constructies en constructieonderdelen zodat ook op dit vlak zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Bij de fabrikanten van constructieonderdelen (zoals Voorbij Prefab Beton BV) zorgt VeriCon voor koppelingen van BIM modellen met ERP productie en planning en zullen de nettenlasmachines volledig vanuit het 3D model worden aangestuurd.

Voor meer informatie over het CO-Green concept:
CO-Green
ERA Contour

Klik hier voor meer informatie over het project Stadstuin Overtuin

Voor meer informatie vanuit VeriCon, neem contact op met Jos Hoonhout.
 

CO-Green logo