11 | 04 | 2013 Ontwikkeling conceptueel bouwen

VeriCon Ingenieurs BV heeft het constructieve concept ontwikkeld voor de 16 ruime, zeer energiezuinige huurwoningen die binnen recordtijd in De Blaricummermeent gebouwd worden.

De huizen worden in opdracht van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken gebouwd, in samenwerking met Koopmans Bouwgroep en de gemeente Blaricum.

De ontwikkeling van het project is in de helft van de tijd gedaan die er normaal voor nodig is om een plan uit te werken en een bouwvergunning aan te vragen. VeriCon Ingenieurs heeft naast de ontwikkeling van het constructieve concept, ook de engineering van het gehele casco en de volledige constructieadvisering verzorgd.

Op 5 december is de aannemer gestart met realisatie. Ondanks de lange winter zullen de 16 woningen er zes maanden na de start van de bouw staan. VeriCon Ingenieurs is er van overtuigd dat door het bouwen met dit constructieve concept nieuwe woningen binnen 3 maanden gerealiseerd zouden kunnen worden.

VeriCon Ingenieurs heeft inmiddels ruime ervaring met het ontwikkelen van technische concepten voor grondgebonden en gestapelde woningbouw, die écht conceptueel bouwen mogelijk maken. Mocht u vragen hebben over conceptueel bouwen of over de technische kant van de ontwikkeling van deze conceptwoningen, neem dan contact op met Jos Hoonhout.
hoogste punt - 16 woningen blaricum
3D model totaal - 16 woningen blaricum
3D model detail - 16 woningen blaricum
3D model funderingsbalken - 16 woningen blaricum