12 | 06 | 2013 VeriCon optimaliseert hijsnok kabelkoker Sluiskiltunnel

De Sluiskiltunnel is een toekomstige wegtunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen bij het Nederlandse Sluiskil.

Door deze tunnel moet de verbinding tussen beide oevers verbeterd worden. In de huidige situatie is de brug 23 keer per dag open voor scheepvaart en daardoor en is de weg dagelijks meer dan 5 uur geblokkeerd. Dit zorgt voor lange wachttijden en sluipverkeer door Terneuzen en Sas van Gent.

De tunnel komt te liggen ten zuiden van de huidige brug en zal de twee losse trajectgedeelten van de N62 met elkaar verbinden. De N61 zal door de tunnel lopen en biedt bij een brugopening voor lokaal verkeer een snel alternatief.

VeriCon is ingeschakeld om eens kritisch te kijken naar de tekeningen van de kabelkokers van de Sluiskiltunnel. Daarop heeft VeriCon alternatieve hijspunten voor deze elementen gegeven en hiermee de hijsnokken geoptimaliseerd.

De kabelkokers worden over het water naar Zeeland getransporteerd. Daar leest u hier meer over.

Ook in de Cobouw is er aandacht aan het project gegeven, lees hier meer op de Cobouw website.

Ton Borsboom heeft een aantal foto's gemaakt van de kabelkokers, zie hiervoor zijn website.

Voor meer informatie over de Sluiskiltunnel verwijzen wij u graag naar de project site.

Dit was niet de eerste infra opdracht voor VeriCon. Zo hebben wij eerder voor het spoor in de Schuman-Josaphattunnel in Brussel de fundatieplaten berekend, getekend en bepaald hoe en in welke volgorde zij optimaal geproduceerd konden worden. Voor de geluidsschermen aan de A50 bij de Waalbrug is soortgelijk werk gedaan voor de geluidschermen, randelementen en stootplaten.

Door de grote hoeveelheid elementen (bijna 300 voor de spoortunnel en ruim 3000 voor de geluidsschermen) en de vele herhalingen is goed gekeken welke methode van produceren het meest efficiënt zou zijn. Veel elementen hadden een ingewikkelde mal en werden voorzien van automatisch geproduceerde wapening, rechtstreeks uit ons 3D model. Door het samenvoegen van wapeningsnetten en het daarna losknippen van elkaar, is veel productietijd en daardoor geld bespaard.

Hier kunt u meer informatie vinden over de Schuman-Josaphattunnel.

Hier kunt u meer informatie vinden over de betonelementen voor de A50.
 

Randelement
foto detail
kabelkoker Sluiskiltunnel
foto geluidsschermen
model geluidsscherm