21 | 11 | 2013 Stadstuin Overtoom in top 3 Betonprijs 2013

Het project Stadstuin Overtoom van samenwerkingsinitiatief CO-Green heeft vanavond net mis gegrepen in de strijd om de Betonprijs 2013 in de categorie woningbouw. Uit de inzendingen voor deze categorie zijn drie projecten genomineerd door een vakjury, uiteindelijk is het project Huize het Oosten te Bilthoven verkozen tot de winnaar van de Betonprijs 2013.

We willen hierbij alle partners van het project Huize het Oosten te Bilthoven van harte feliciteren met het winnen van de Betonprijs.

De Betonprijzen werden op woensdag 20 november 2013 uitgereikt tijdens het Betonprijsdiner. Dit diner vond plaats aan de vooravond van de Betondag in het Hulstkampgebouw in Rotterdam.

Stadstuin Overtoom was één van de drie genomineerden die uit 15 inzendingen gekozen zijn door de vakjury. De andere twee genomineerden waren de ultra dunne balkons in Huize het Oosten te Bilthoven en een villa uitgevoerd in wit schoon beton te Waalre.

In de wijk Overtoomse veld worden in totaal 470 klimaatneutrale woningen duurzaam gesloopt en ontwikkeld, zodat bewoners energiezuinig én betaalbaar kunnen wonen. De nieuwe wijk Stadstuin Overtoom wordt de eerste klimaatneutrale wijk van Amsterdam. Dit alles gerealiseerd door samenwerkingsinitiatief CO-Green. Binnen CO-Green staat duurzaam slopen, duurzaam bouwen en duurzaam wonen centraal.

Gerben Penning, bedrijfsleider bij ERA Contour stelt in de 14e uitgave van Prefab Beton door AB-FAB: “We kunnen met de prefab betonnen casco’s 21% sneller bouwen dan in traditionele bouwmethoden. De eerste projectfase vergt van sloop tot en met nieuwbouw ruim 16 maanden waar we anders 21 maanden nodig zouden hebben gehad. Dit betekent voor corporaties dat bij vervangende nieuwbouw er minder belasting is op de beschikbare wisselwoningen.” Dit zorgt, zeker in een stad als Amsterdam, voor een reductie van de overlast die omwonenden ondervinden van het bouwproces.
Tevens geeft Penning is dit artikel aan: “Normaliter is prefab beton in vergelijking met de utiliteitbouw lastig in de woningbouw met zijn ingewikkelde detaillering. In dit project zitten zeer verfijnde prefab details, bijvoorbeeld prefab kozijnelementen met steenstrips zodat de aansluiting van metselwerk fraai doorloopt, witte balkons en sierelementen in de gevel. Dit alles is vooraf uitgedetailleerd binnen de co-creatie en dan kun je zulke details prefabriceren.”

De ketensamenwerking in een BIM omgeving binnen het project van CO-Green en de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten hebben niet alleen voor een succesvol project gezorgd, maar zijn tevens de basis voor de verdere ontwikkeling van een prefab casco dat in de toekomst toegepast kan worden voor (binnenstedelijke) woningbouw.

Binnen de CO-creatie was de rol van integraal constructeur aan VeriCon toegeschreven. VeriCon was hierin zowel ontwerpend, detaillerend als coördinerend constructeur. VeriCon heeft een grote rol gespeeld in het ontwikkelen van het modulaire bouwconcept waarbij de woningen voornamelijk met prefab elementen gebouwd worden. Vanuit de gedachte een zo kort mogelijke bouwtijd te realiseren is een verregaande vorm van prefab doorgevoerd. Niet alleen is het casco volledig uitgevoerd in prefab beton maar ook zijn in de wanden en vloeren reeds in de fabriek alle (installatie) voorzieningen aangebracht. VeriCon heeft de detailengineering verzorgd. Het project is in het 3D model door VeriCon volledig uitgewerkt; tot op het laatste betonelement, de laatste wapeningsstaaf, steen, bout en leiding.

Zie de projectpagina van VeriCon

Voor meer informatie over ketensamenwerking, geïntegreerde engineering kunt u contact op nemen met Jos Hoonhout via 040 295 4200 of j.hoonhout@vericon.nl.