12 | 12 | 2013 Avans Flitscollege: Van constructie naar productie

Sander Ekstijn was dit jaar opnieuw uitgenodigd door de Avans Hogeschool Academie Bouw & Infra te Tilburg om een gastcollege te verzorgen namens VeriCon Ingenieurs. Deze past in de lessenserie “software en ontwikkelingen in de bouw”.

Het thema van het gastcollege was ‘Van constructie naar productie’. Hierin zette Sander Ekstijn uiteen hoe het ontwerp en het model gekoppeld kunnen worden aan diverse onderdelen van de productie om zo te zorgen voor een sneller, beter en daardoor goedkoper gebouw. Met behulp van door VeriCon ontwikkelde applicaties wordt het ontwerp via Tekla Structures gekoppeld aan inkoop, planning en productie. Fouten komen in de ontwerpfase al naar voren en kunnen daardoor geëlimineerd worden nog vóór dat er besteld of geproduceerd wordt.
Om dit mogelijk te maken is in een vroeg stadium inzicht noodzakelijk in de mogelijkheden die de uiteindelijke producenten hebben. Dit heeft namelijk invloed op de indeling van de elementen, de vorm, de in te storten voorzieningen en zeker op de wapening. Op deze wijze geeft VeriCon met veel succes invulling aan haar 100% BIM visie.
 
VeriCon vindt het belangrijk om de huidige studenten voor te lichten en te enthousiasmeren over nieuwe mogelijkheden en toepassingen in het ontwerp- en productieproces. Wij zijn er van overtuigd dat dit bijdraagt aan goed opgeleide, enthousiaste bouwpartners in de toekomst.

Avans FlitsCollege Van constructie naar productie
Avans FlitsCollege Van constructie naar productie 1
Avans FlitsCollege Van constructie naar productie 2