PV2
PV2
PV3
PV5
PV4
PV6
PV7
PV8
PV9
PV10
PV11
PV12
PV13
PV15
PV16
PV1
PV14

Poort van Veldhoven

“De Poort van Veldhoven” is een ontwerp van VeriCon. Het gebouw is gesitueerd gedacht ter plaatse van de aansluiting van de Kempenbaan in Veldhoven en de (aangepaste) A2. Dit is een locatie die lijkt te vragen om een markant, spraakmakend en toonaangevend gebouw.

Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente Veldhoven over de ontsluiting van de Kempenbaan en de (her) ontwikkeling van een deel van industrieterreinen de Run, gaf de gemeente aan op deze locatie behoefte te hebben aan een “Landmark” voor Veldhoven; een markant, spraakmakend bouwproject. Ondernemers werden uitgenodigd om voorstellen te doen voor een dergelijke “Poort van Veldhoven”.

VeriCon is hiermee aan de slag gegaan. Het ontwerp moest uitstralen dat het constructief een heel bijzonder gebouw moest zijn. Het idee van de Poort van Veldhoven is in de basis twee gebouwen die elk voor zich, logischerwijs om zou moeten vallen, maar door het samenspel toch blijven staan. Vanuit deze gedachte zijn het ontwerp en de eerste schetsen voor de Poort van Veldhoven ontstaan. De architectuur ontstaat door de kracht van de vormeenvoud en helderheid van het ontwerp en de constructieve bijzonderheid.
Het ene deel van het gebouw staat met de voeten aan de ene zijde van de Kempenbaan, het andere deel aan de andere kant. Onder de Kempenbaan door en onder de beide gebouwen door is een tweelaags parkeerkelder gedacht. Door de busbaan iets te verdiepen en vanuit de trottoirs een ontsluiting te maken naar de kelder, is het gebouw met OV perfect te bereiken.

Door VeriCon is een technische haalbaarheidstudie uitgevoerd. Hierin zijn alle dimensies (afmetingen) van de constructie van het gebouw beschouwd en is de technische haalbaarheid aangetoond.