Vijverhoven-12
Vijverhoven-12
VIJV-1
Vijverhoven-11
Vijverhoven-41
Vijverhoven-36
Vijverhoven-32
Vijverhoven-31
Vijverhoven-25
Vijverhoven-23
Vijverhoven-19
Vijverhoven-6
Vijverhoven-1

Appartementen Vijverhoven Nieuwkoop

Het plan Vijverhoven ligt onder tegen een de dijk, in een overgangsgebied tussen de hoger gelegen lintbebouwing en de lager gelegen orthogonaal verkavelde woongebieden. Het plan bestaat uit een zes-tal blokken met 79 appartementen. Blok 1 t/m 4 zijn 42 appartementen, blok 5 heeft 16 appartementen en tot slot blok 6 met 21 appartementen. Het complex wordt voorzien van enkele commerciële ruimten en een parkeergarage.

Onze rol:

  • engineering prefab beton (categorie 3) 


Opdrachtgever:
Riboton bv

Architect:
Massa Bureau voor Architectuur

Uitvoering:
Vink + Veenman Bouw en Ontwikkeling

Realisatie:
2011

Omschrijving:
De opdracht heeft bestaan uit prefab trappenhuizen, loopbruggen, balkonplaten, kolommen, bordessen, galerijplaten, wanden, randen en borstweringen.
Blokken 1 t/m 4 van dit project, inclusief de commerciële ruimten hieronder, zijn in 2011 gerealiseerd.