Parkboulevard-4
Parkboulevard-4
Parkboulevard-1
Parkboulevard-3
Parkboulevard-12
Parkboulevard-8
Parkboulevard-15
Parkboulevard-10
Parkboulevard-11
Parkboulevard-14
Parkboulevard-13
Parkboulevard-5
Parkboulevard-2
Parkboulevard-6
Parkboulevard-7
Parkboulevard-9
Parkboulevard-12

Parkboulevard Rotterdam

Het project bestaat uit een bijna kilometer lange boulevard met grootschalige winkels. Parkeren vindt op de verdiepingsvloer plaats. Op het dak van de winkels wordt een groot park gerealiseerd, dat wonen, winkelen, bedrijvigheid, onderwijs en leisure-functies met elkaar moet verbinden. Trappen en hellingbanen leiden de bezoekers naar dit dakniveau. Achter de winkels is een ruimte gerealiseerd waar het laden en lossen kan plaatsvinden.

Onze rol:

  • engineering van het prefab casco en staalwerk, inclusief montage en prefab- en staaldetaillering
  • volledig in 3D uitgewerkt met behulp van Tekla
  • BIM door het aanleveren van buigstaten ten behoeve van de wapening
  • organiseren van besprekingen op de bouwplaats aan de hand van het 3D-model om de bouwvolgorde en montageprincipes af te stemmen

Opdrachtgever:
Hurks beton bv

Architect:
Butzelaar van Son, Architecten

Aannemer:
Dura Vermeer Groep nv

Realisatie:
2010-2011

Omschrijving:
De hoofddraagconstructie van het gebouw wordt verzorgd door prefab elementen. Op de middenassen bestaat het gebouw uit kolommen en gerberbalken. Aan de laad-en loszijde zijn kanaalplaatvloeren op dragende wanden geplaatst. Aan de boulevardzijde zijn verdiepingshoge dragende wandliggers op kolommen geplaatst. De voorgevel zelf bestaat uit hoge balken op dragende gevelpenanten. De vloeren worden gevormd door kanaalplaatvloeren met hierop een druklaag.

Het gebouw is opgebouwd uit 10 bouwdelen. Tussen de verschillende bouwdelen zijn dilataties aangebracht. De even bouwdeelnummers lenen hun stabiliteit aan de oneven bouwdeelnummers. De stabiliteit wordt verzorgd door prefab kernen opgebouwd uit horizontaal op elkaar geplaatste I-elementen. In deze prefab kernen zijn vloerplaten en trappen geplaatst. De tussenliggende kanaalplaatvloeren werken als schijf.

Bij bouwdeel 6 en 7 is op het parkdak een paviljoen geplaatst. Aan de boulevardzijde is op deze plaatst een grote prefab betontrap gerealiseerd. Op dakniveau zijn tevens een 3-tal balkons aangebracht, uitkragend over de boulevard. In bouwdeel 3 en bouwdeel 7 zijn de hellingbanen aanwezig ten behoeve van parkeren.
Voor meer informatie: www.bigshops.nl