Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR) (herziening 2013) van toepassing.

De ‘Rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur’, of ‘De Nieuwe Regeling 2011’ bevat de algemene branchevoorwaarden van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en de Brancheorganisatie van advies, management, en ingenieursbureau (ONRI).

Met de DNR is er één rechtpositieregeling ontstaan voor alle ontwerpende disciplines in de bouw en infra. VeriCon werk volgens de DNR-richtlijnen.

Download hier De Nieuwe Regeling (DNR 2011)