Cookies- en Privacybeleid

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden bijvoorbeeld via een cookie wat u eerder gedaan hebt op deze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen.

Waarom gebruiken wij cookies?

 • Om de website beter te laten functioneren.
 • Om het gebruik van de website makkelijker te maken.
 • Om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Welke cookies gebruiken we op deze website?

Permanente cookies

Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessiecookies

Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics-cookies

Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Socialmediacookies

Op onze website vindt u knoppen waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook, Instagram of YouTube of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze knoppen werken via stukjes code die van de socialmediaplatformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De socialmediaplatformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doet. Onze website maakt ook gebruikt van een Facebook-pixel. De Facebook-pixel zorgt ervoor dat u op Facebook relevante content van onze website te zien krijgt. Op die manier kunnen wij u beter online bedienen.

Trackingcookies van onszelf

Een trackingcookie vragen we op zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Cookies verwijderen in Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

 

Privacybeleid

VeriCon Ingenieurs Veldhoven bv (hierna: VeriCon) respecteert de privacy van alle sollicitanten en relaties en bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan VeriCon beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle sites van VeriCon en aan zijn gelieerde ondernemingen.

Om onze dienstverlening goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie VeriCon een samenwerking aan gaat. VeriCon zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om gaan.

Deze privacyverklaring geeft inzicht in waarom VeriCon bepaalde informatie verzamelt, hoe VeriCon uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden VeriCon de informatie aan u of anderen verstrekken.

VeriCon bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is darom aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

VeriCon verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website vericon.nl, of wanneer u zich via andere kanalen aanmeldt.

VeriCon kan ook gegevens van u verzamelen als u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn om te werken voor of samen te werken met VeriCon. Denk hierbij aan websites als Indeed of LinkedIn. In dat geval zal VeriCon u benaderen of u interesse heeft om een dienstverband aan te gaan bij VeriCon volgens de voorwaarden van VeriCon en met inachtneming van deze privacyverklaring. Heeft u geen interesse dan kan VeriCon relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door VeriCon benaderd te worden, te kunnen uitvoeren.

Als u aan VeriCon persoonsgegevens verstrekt, is dit privacybeleid daarop van toepassing. Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, zal VeriCon deze opnemen in zijn bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Bij sollicitatie:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Profielgegevens, openbare gegevens en e-mailadres als contact is opgenomen via Linkedin.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
 • Pasfoto op vrijwillige basis.

Aanvullende gegevens vanaf het moment dat u een arbeidsovereenkomst met VeriCon aangaat:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID-bewijs, werkvergunning, diploma.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid en overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de arbeidsovereenkomst en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens
VeriCon verwerkt persoonsgegevens op grond van uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming, en/of de met de sollicitant, afgesloten overeenkomst t.a.v. zijn bedrijfsvoering, services en/of wettelijke voorziening of verplichting.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Alle eerdergenoemde informatie/gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door VeriCon worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketingactiviteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of lezingen;
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden en het ontwikkelen hiervan;
 • Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen aan het begin van een sollictatieproces;
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit-)certificering;
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan VeriCon uw persoonsgegevens delen?
VeriCon kan uw persoonsgegevens delen aan partijen die namens VeriCon diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. In overige gevallen kan VeriCon ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen op basis van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoelang bewaart VeriCon uw gegevens?
VeriCon bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van VeriCon en ter uitvoering van een overeenkomst. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

 • Voor sollicitanten maximaal 5 jaar;
 • Voor medewerkers minimaal 7 jaar (op basis van fiscale wetgeving);
 • Voor relaties maximaal 5 jaar.

Indien de toestemming niet wordt verleend of als deze tussentijds wordt ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door VeriCon verwijderd.

Uw persoonlijke rechten
Bij VeriCon zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op info@vericon.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door VeriCon. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Voor uw gemak houdt VeriCon bij welke pagina’s u eerder heeft bekeken. Voor meer informatie zie ons Cookiebeleid op de website.

IP-adressen
VeriCon kan informatie verzamelen over uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeemadministratiedoeleinden. Het gaat expliciet om gegevens ten aanzien van de browseractiviteiten en patronen van onze gebruikers. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Beveiliging
VeriCon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. VeriCon heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. VeriCon kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
VeriCon besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. VeriCon aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van VeriCon en/of socialmediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van VeriCon, relaties en/of adverteerders. Als u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookieregelement hebben. VeriCon aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht
Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacyverklaring
VeriCon behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Op de website staat de laatste en geldende versie. VeriCon beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacyverklaring regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 20 februari 2020

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door VeriCon, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@vericon.nl t.a.v. Functionaris gegevensbescherming.