BIM

Wat doen we op het gebied van BIM?

Onze onderscheidende factor in BIM-technologie wordt bepaald door diverse aspecten. Een belangrijk kenmerk is de integrale uitwerking die we bieden voor zowel bouwkundige als constructieve aspecten. Dit betekent dat we betrokken zijn bij meerdere fasen van het voortbrengingsproces en niet alleen prestatiemodellen, maar ook productiemodellen genereren. Onze productiemodellen omvatten zowel de boven- als onderkant van het bekende ‘hamburgermodel’.

Bovendien produceren we productiemodellen voor verschillende  bouwmethoden, zoals HSB/CLT, schoonwerkprefab-beton, systeemvloeren en woningbouwcasco’s en funderingen. Dankzij onze File-to-Factory-benadering kunnen we efficiënt productiemodellen genereren die direct gebruikt kunnen worden in de productie.

We hebben ook een eigen automatiseringsafdeling die zich richt op het automatiseren van terugkerende taken voor modelleurs. Dit sluit aan bij de BIM-gedachte en omvat bijvoorbeeld het automatisch genereren van sheets en het inladen van IFC’s. We zijn zelfs in staat om geautomatiseerd casco’s voor grondgebonden woningen te genereren.

BIM voor u

De werkmethodiek en diensten van VeriCon sluiten aan op de BIM-gedachte en marktconforme standaarden, zoals BIM-basis ILS, ILS Ontwerp en Engineering, NLRS en BuildingSmart. Bij het opstellen van offertes bepalen we het BIM-uitwerkingsniveau aan de hand van een matrix, zodat we precies weten welke diensten geleverd moeten worden om aan de wensen van de klant te voldoen.

We vinden het belangrijk om vooraf de te behalen BIM-doelen te bepalen en de klant te adviseren over de mogelijkheden van BIM. Als de klant een eigen BIM-uitvraag heeft, bijvoorbeeld bij een aannemer of ontwikkelaar, dan kunnen we deze opnemen in onze modellen en meenemen in ons werkproces. Hierbij houden we niet alleen rekening met marktconforme standaarden, maar ook met de klantspecifieke wensen.

Voor het modelleren is het van groot belang dat het projectteam goed is afgestemd en dat er heldere afspraken zijn gemaakt. Vaak heeft de opdrachtgever hierin een sturende rol, maar wij kunnen ook adviseren en ondersteunen bij het maken van deze afspraken. Tijdens het modelleren is er voortdurend afstemming met de klant en het projectteam om ervoor te zorgen dat het eindresultaat volledig voldoet aan de gestelde BIM-doelen en aan de verwachtingen van de klant.

Intern

We werken niet alleen voor onze klanten volgens de BIM-gedachte, maar ook intern passen we deze filosofie toe. Zo worden de modellen niet alleen gecontroleerd door de modelleur zelf, maar ook door de projectleider op technische inhoud met behulp van BIM collab ZOOM en door de BIM-regisseur met behulp van Solibri.

Bovendien verloopt de communicatie binnen ons team ook op basis van het model. Hiervoor maken we gebruik van het communicatiemiddel BIM Collab. Met deze tool kan degene die verantwoordelijk is voor het beoordelen van de issues deze in zijn eigen software bekijken, waardoor de elementen direct oplichten en aangepast kunnen worden volgens de aangegeven aanwijzingen.

Toekomstvisie en interessante ontwikkelingen

We zien nog meer mogelijkheden om standaard handelingen in modelleersoftware te automatiseren, waaronder het automatisch genereren van modellen op basis van parameters. We vinden dat er in de markt nog beter gebruik gemaakt kan worden van BIM, en dat het proces vaak nog traditioneel is, zonder aansluiting bij het BIM-proces. Dit leidt er soms toe dat ontwerpkeuzes pas laat in het proces gemaakt worden en uitgevraagde informatie afwijkend van de marktconforme standaarden is, of zelfs helemaal niet gebruikt wordt. Ook is BIM geen vereiste bij leveranciers, waardoor later in het proces toch traditionele 2D stukken worden gedeeld.

Wij werken multidisciplinair en zien dat onze klanten ook de voordelen zien om dit te combineren met aanvullend uitwerken van productiemodellen. Door het verbreden van de BIM toepassingen verwachten we een bredere uitvraag, zoals analysemodellen voor haalbaarheidsstudies, BIM-modellen voor in de beheer- en onderhoudsfase en BIM in de uitvoeringsfase. Om dit te ondersteunen, houden we ons op de hoogte van de ‘IDS’-ontwikkelingen van BuildingSmart, waarbij de BIM-uitvraag vertaald wordt naar een voor de computer leesbaar format om het model te testen. Momenteel doen we dit op basis van Native met Solibri regelsets van de opdrachtgever.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Femke Eijkemans BIM-regisseur

Bekijk alle
Diensten

Meer weten? Neem contact op