VeriCon heeft een configurator ontwikkeld waarmee de engineering van grondgebonden woningen volledig geautomatiseerd is. Eenvoudig gezegd: de VeriCon Building Generator is een applicatie waar je een ontwerpvraag instopt en waar het ontwerpantwoord uitkomt. Dit kan in elke stap van het proces van een bouwwerk.

Sneller en beter

VeriCon werkt al sinds 2006 met BIM en het maken van 3D-modellen met betekenisvolle objectinformatie. Al snel ontstond de behoefte repeterende handelingen hierbij sneller te kunnen uitvoeren. Er werd besloten om met C#-code en de API op Tekla Structures meerdere modelleertaken te koppelen en zo het werk te vereenvoudigen en versnellen. In feite ontstonden zo de eerste parametrische tools. De eerste versie omvatte een set van tools om een bouwlaag van prefabbetonnen gevelwanden, met sparingen, instortvoorzieningen en onderlinge vertandingen in de hoeken, in één handeling te modelleren. Een bijzonder leerzame ervaring. De volgende versie leverde meer dan tekeningen alleen. Uit de modellen konden data op andere manieren worden geëxporteerd.

Als alle informatie op een zinvolle manier is vastgelegd in betekenisvolle objecten in 3D-modellen, kan deze informatie er op allerlei manieren worden uitgehaald. Dus niet alleen in de vorm van een tekening zoals die altijd al gemaakt werd, maar ook als bestand om een machine aan te sturen in productie of als data die een ERP-systeem kan vullen om voorraden te beheersen of productie te plannen. Deze tools waren de vervolgstap in de parametrische ontwikkeling.

Het ontwikkelen van software of parametrische tools blijft prioriteit bij VeriCon. Om de eigen productiviteit te verbeteren en om klanten van beter verwerkbare data te voorzien.

Breed inzetbaar

De VeriCon Building Generator kan alles wat een ontwerpend constructeur moet doen voor projectmatige grondgebonden woningbouw. Met de tool kunnen allerlei verschillende soorten van woningen worden verwerkt, met elkaar verbonden of niet. Zo kunnen woningen versprongen naast elkaar liggen, naast elkaar gelegen verschillende kapvormen krijgen die automatische goed op elkaar aansluiten, en uitbouwen, aanbouwen en erkers krijgen.

De praktijk

De invoer van informatie in de VeriCon Building Generator gaat via een eigen interface of door het inlezen van een IFC-bestand van een architect. Vervolgens kan  dezelfde interface worden gebruikt om te controleren, of om de data uit te breiden met de benodigde informatie. Zo wordt het bouwsysteem, de typologie en geometrie, de woningtypes, bouwnummering en andere opties gekozen. Daarnaast heeft de tool als input ook het funderingsadvies nodig. Als alle informatie is ingelezen, kan de ontwerpengineering starten. Volledig automatisch genereert het systeem, afhankelijk van de gekozen parameters:

  • de gewichts- en stabiliteitsberekening;
  • de sterkteberekening bovenbouw (bijvoorbeeld toetsing kalkzandstenen penanten, lateien, stalen balken);
  • het 3D BIM-model en daaruit het IFC-model dat voldoet aan de BIM-basis ILS (fig. 5);
  • de bouwaanvraagtekeningen van constructies (fig. 6), met aanduiding van alle constructieve elementen, constructieve details en belastingopgaven ten behoeve van leveranciers;
  • de werktekeningen van het palenplan en de funderingen (fig. 7);
  • berekeningsrapporten.

Omdat al deze informatie wordt gegenereerd vanuit parameters, recepten en procedures, is het toevoegen van opties achteraf van bijvoorbeeld uitbouwen en erkers eenvoudig. Ook het wijzigen van de beukmaat is geen probleem, net als het achteraf wisselen van het bouwsysteem. Doordat het systeem de informatie altijd op dezelfde manier opbouwt, zijn de gegenereerde documenten altijd van dezelfde specifieke hoge kwaliteit. BIM (en BIM basis ILS) is default. En het werkt snel, van input naar output kan in één dag.

Handig voor ontwikkelaars, aannemers en constructeurs

Dat ontwikkelaars en aannemers voordeel hebben bij het systeem is helder, maar ook andere constructieadviesbureaus kunnen gebruik maken van het systeem. Een collega-bureau met een opdracht voor een project met grondgebonden woningbouw, kan door VeriCon alle constructieve stukken laten genereren en daardoor meer en completere informatie leveren aan hun klanten en een meer integrale rol in het ontwerpproces vervullen.

Software-ontwikkeling

De tool bestaat voor een groot deel uit een autonome, eigen softwarecode, die bestaande software aanstuurt. Zo gebruiken we voor het berekenen van de funderingen voor balkroosters software die ook veel andere bureaus gebruiken. Ze worden door de software (als een soort softwarebot) gemodelleerd in een regulier 3D-modelleerpakket.

De VeriCon Building Genarator is in staat om van meer dan 10.000 grondgebonden woningen per jaar de constructieadvisering te verzorgen. Totaal, foutloos en betaalbaar.

We blijven ontwikkelen, momenteel werken onze softwareontwikkelaars aan de mogelijkheid om scharnierkappen toe te voegen.

De ambitie van VeriCon is niet om alle woningen in alle complexiteit volautomatisch te kunnen ontwerpen en engineeren. Uitgangspunt is de 80-20 regel: ongeveer 80% van de projectmatige grondgebonden woningen moet met de tool kunnen worden verwerkt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Samuel Roelofs Teamleider grondgebonden woningbouw

Naar het artikeloverzicht

Meer weten? Neem contact op