100% BIM: beter, goedkoper en beheersbaarder

Door écht af te stemmen tussen verschillende deelconstructies en disciplines kunnen we gebouwen maken zonder opleverpunten en gebreken en met maximale constructieve veiligheid.

In onze visie moet deze afstemming plaatsvinden in goede generieke en specifieke as-built-modellen waarmee ook daadwerkelijk gebouwd wordt, zodat de bouw- en bouwvoorbereidingskosten steeds verder dalen en het beheer van vastgoed eenvoudiger en goedkoper wordt. We noemen dit 100% BIM.

VeriCon is 100% BIM

BIM is een manier van informatie delen en samenwerken in de hele bouwkolom,
waarmee sneller, tegen lagere kosten, foutloos gebouwd kan worden.

De bouwkolom heeft zich enorm gespecialiseerd met als gevolg dat er een extreme versnippering van taken en verantwoordelijkheden is ontstaan. Het risico daarvan is dat de werkzaamheden van de verschillende specialisten niet meer naadloos op elkaar aansluiten met planningsproblemen, hoge (meer)kosten en fouten als gevolg.

VeriCon heeft vanaf haar oprichting een visie op ontwikkeling in 3D en BIM (Building Information System). BIM is geen doel op zich, geen software, database of tekening maar een manier van samenwerken, waarbij informatie gedeeld wordt zodat succesvoller gebouwd kan worden. Dit betekent; sneller, tegen lagere kosten en foutloos bouwen waarbij in de gebruiksfase de informatie ook nog naspeurbaar is.

Wij ontwerpen in Tekla met geavanceerde 3D-modellen waarmee alle bouwpartners kunnen werken met dezelfde informatie. In de bestekfase kunnen al werktekeningen vanuit het 3D-model vervaardigd worden, met denkbare voordelen bij de prijsvorming. De mogelijkheden om wijzigingen door te voeren zijn aanzienlijk groter in vergelijking met de traditionele werkwijze.

De 3D-modellen van VeriCon kunnen gekoppeld worden aan ERP systemen en productiefaciliteiten bij bouwpartners zodat een hoge mate van efficiency behaald wordt. Met BIM als visie behoort een groot gedeelte van dubbele engineering tot het verleden en is de kans op fouten zo goed als uitgesloten.

VeriCon innoveert steeds verder vanuit zijn 3D-modellen.
Zo hebben we inmiddels diverse koppelingen ontwikkeld voor productiefaciliteiten bij bouwpartners waarmee controle op maakbaarheid en automatische productie vanuit het 3D-model mogelijk geworden is. Uit de praktijk is gebleken dat deze ontwikkelingen van grote meerwaarde zijn voor alle bouwpartijen. VeriCon blijft daarom op dit vlak voortdurend innoveren en probeert continu een extra meerwaarde voor de klant te leveren!