Altra College Bleichrodt
Amsterdam

School met sportgebouw in Amsterdam Zuidoost
Het schoolgebouw op het terrein van het Academisch Centrum in Amsterdam bestaat uit een vleugel voor autistische kinderen, een vleugel voor kinderen met een psychiatrische achtergrond en een sportgebouw. Dat sportgebouw is zo gesitueerd dat het ook tijdens buitenschoolse tijdstippen toegankelijk is.

Het gebouw kent 27 groepsruimtes, 9 vaklokalen, 2 kantines, een mediatheek, een motorisch therapielokaal, een gymnastieklokaal met was- en kleedruimtes en neven- en facilitaire ruimtes.

VeriCon is verantwoordelijk voor de hoofdconstructie van dit project met een bruto vloeroppervlakte van ongeveer 4800 m².

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Erwin van Toor

Bekijk alle
projecten

Meer weten? Neem contact op