Hoefijzer
Amsterdam

Project Hoefijzer is een woningbouwproject voor een nieuwe wijk ‘Plesmanbuurt’ in Amsterdam Slotervaart. Het omvat 183 appartementen, grondgebonden woningen en twee parkeergarages, verdeeld over drie bouwblokken. De eerste twee bouwblokken zijn gedeeltelijk bestemd voor parkeerplaatsen en opslag. Het hoogste bovengrondse bouwblok van zes verdiepingen bevindt zich tegenover het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.

De locatie in de binnenstad, met aangrenzende percelen en het ziekenhuis aan de overkant van de straat, betekende dat de eisen met betrekking tot trillings- en geluidsniveaus goed moesten worden onderzocht. Zowel voor het aanbrengen van de damwanden voor de bouwkuipen als voor het aanbrengen van de funderingspalen, is een trillings-risicoanalyse uitgevoerd.

Uit het rapport bleek dat de damwanden van de kelders gemakkelijk in trilling konden worden gebracht, gezien de afstand tot de aangrenzende percelen. De kelder en de overige gebouwen zijn gefundeerd op Vibro-palen (trillingsarm) en zijn geheid in de richting van de omringende gebouwen. Aan deze omringende gebouwen zijn trillingsmeters bevestigd om de trillingen bij te houden. Als een bepaalde trillingswaarde werd bereikt, werd een trillingsvrij systeem (Fundex) gebruikt. Binnen een straal van 20 meter tot een aangrenzend gebouw werd dit trillingsvrije systeem gebruikt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Erwin van Toor

Bekijk alle
projecten

Meer weten? Neem contact op