Constructief ontwerp en advies

Wij bieden constructief ontwerp en advies aan op grondgebonden woningbouw, gestapelde woningbouw en utiliteitsbouw. Innovaties en hoge kwaliteit van onze werkzaamheden zijn voor ons belangrijke speerpunten. Door onze innovatieve werkwijze staan wij garant voor optimale informatie-uitwisseling en risicodragend constructie-advies.

Wij maken een economisch en efficiënt uitvoerbaar constructief ontwerp met oog voor zowel de gebruiker als architect met verantwoord en milieubewust materiaalgebruik. Zo maken wij vooral gebruik van beton en staal, maar maken wij ook gebruik van hout. Ons uitgangspunt is een deugdelijk constructief advies dat voldoet aan de geldende wetten en normen, maar ook de wensen en behoeften van de gebruiker vervult.

Het constructief ontwerp en advies kunnen wij verdelen in verschillende aspecten. Zo zijn we gespecialiseerd in de constructieve uitwerking in de volgende sectoren van de bouw:

Gestapelde woningbouw
Een voorbeeld van een uitdagend project waarbij VeriCon hoofdconstructeur was, is Zeeburgereiland. Tijdens het ontwerpproces werd duidelijk dat de palen op de, voor Amsterdam gebruikelijke, tweede zandlaag wel voldoende draagkracht kon leveren voor beide torens, maar dat de te verwachten zettingen niet acceptabel waren.

Grondgebonden woningbouw
Heesterburgh is een nieuwe woonwijk in ‘s-Hertogenbosch met een kasteel en grondgebonden woningbouw. VeriCon is ontwerpend en coördinerend constructeur voor dit project en verantwoordelijk voor zowel de constructieve als bouwkundige engineering in BIM.

Utiliteitsbouw
Voor het nieuwe bedrijfspand van Certilas heeft VeriCon de totale uitwerking verzorgd van bouwkundig en constructiewerkzaamheden, inclusief bestektekst en brandadvisering. Het kantoor bestaat uit een staalskelet met kanaalplaatvloeren. De gevel is opgebouwd met geprefabriceerde houtskelet-elementen die tussen de staalconstructie liggen, waarop een eternit beplating met terug liggende kozijnen is bevestigd.

Specials
Voor Mall of the Netherlands was VeriCon verantwoordelijk voor de constructie van 1,5 kilometer lange golvende betonconstructie met achterliggende staalconstructie.

Constructieve veiligheid
Bij ons worden alle onderdelen volledig uitgewerkt, ook met alle benodigde aansluitingen en montagevoorzieningen. Deze totaalengineering borgt de constructieve veiligheid in de uitwerking van de constructies. Bij elk project leveren we een projectkwaliteitsdocument op.

Parametrisch ontwerpen
Onze parametrisch manier van ontwerpen resulteert in snellere, kosteneffectieve en optimale oplossingen voor uw projecten. Met een parametrisch ontwerp kunt u de belangrijkste parameters van uw project specificeren en interactief wijzigingen aanbrengen, waarbij het model automatisch wordt bijgewerkt.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Sander Zegers teamleider ontwerp en advies

085 086 68 72 | s.zegers@vericon.nl

Bekijk alle
Diensten

Meer weten? Neem contact op