In onze beroepspraktijk zien we dat bij ontwikkeling, ontwerp, engineering en realisatie van grondgebonden woningen omissies in de keten bestaan. Dit leidt er toe dat constructies vaak niet aan alle vereisten worden getoetst. De constructieve samenhang wordt hierbij het meeste over het hoofd gezien.

Dossier 230261 omvat de belangrijkste elementen die in ons onderzoek naar voren komen en een marker zijn voor risico’s op onvoldoende constructieve veiligheid in stabiliteit van grondgebonden woningen. Deze zijn zo helder mogelijk weergegeven. Elke pagina heeft een afbeelding van een juiste en een onjuiste detaillering. Met deze aanwijzingen kan eenvoudig worden nagegaan of deze in projecten voorkomen. En in welke mate.

Als bureau doen wij geregeld onderzoek naar aspecten die ingrijpen op constructieve veiligheid. Dit doen we om onze eigen kennis te verdiepen en verder te professionaliseren. Daarnaast willen we deze kennis ook delen met vakgenoten en ketenpartners in de bouw, zoals ontwikkelaars, architecten, aannemers en toeleveranciers. De onderwerpen van onderzoek komen vaak voort uit onze eigen beroepservaring maar kunnen ook door ketenpartners aangedragen worden. Stel uw vragen dan ook gerust!


    Bent u geïnteresseerd in dossier 2360261: risico stabiliteit grondgebonden woningen? Of wilt u weten of met de juiste criteria gewerkt is in uw projecten, of de juiste verbindingen zijn toegepast of nagaan of opneembare belasting van koppelingen aantoonbaar is?

    Vul uw gegevens in en we nemen binnenkort contact met u op.

    Velden met * zijn verplicht
    Naar het artikeloverzicht

    Meer weten? Neem contact op