Duurzaamheid is uitermate belangrijk. In de bouw onderscheiden we duurzaam als zijnde levensduur en duurzaam met betrekking tot milieu.

Duurzaam als zijnde levensduur wordt ook wel geduid als durability. Voor ons moet een constructie of deel daarvan langer meegaan dan de levensduur van de zwakste schakel in het bouwwerk. Daarnaast is ook de flexibiliteit van een gebouwconstructie van belang; de meervoudige functie van gebouwcomponenten is daarbij altijd ons uitgangspunt.

Bij duurzaamheid met betrekking tot milieu hebben we het over sustainability. Wij ontwerpen alles met oog voor optimaal energie- en grondstofverbruik en pogen de CO2-belasting voor het milieu tot het minimum te beperken.

Duurzaam bouwen is voor VeriCon een voorwaarde voor de toekomst. In al onze projecten staat dit thema centraal.

In de praktijk betekent dit dat we afscheid nemen van traditionele bouwprocessen door op een vernieuwende, hechte wijze samen te werken. Intensieve kennisdeling, een coöperatieve werkstructuur en het gezamenlijk dragen van risico’s zijn leidend in deze nieuwe manier van werken.
Daarbij bouwen we ook graag een duurzame relatie op met al onze bouwpartners.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Jos Hoonhout

Naar het artikeloverzicht

Meer weten? Neem contact op