Blok 1 Zeeburgereiland
Amsterdam

In de nieuwe Amsterdamse stadswijk Zeeburgereiland worden twee woontorens met één gemeenschappelijke parkeergarage gebouwd. De eerste toren – De Akropolis – heeft 88 woningen verdeeld over 15 bouwlagen, speciaal ontworpen voor 55-plussers. De woningen verschillen tussen sociale en middeldure huur. De tweede toren – De Generaal – heeft 9 bouwlagen en bestaat uit 56 middeldure woningen.

VeriCon heeft voor beide torens constructief advies geleverd. De grootste uitdaging zat hem in de fundering, met name de heipalen waren een complexe klus. Tijdens het ontwerpproces werd duidelijk dat de palen op de, voor Amsterdam gebruikelijke, tweede zandlaag wel voldoende draagkracht kon leveren voor beide torens, maar de te verwachten zettingen niet acceptabel. De belastingen op de fundering verschilden erg in grootte  tussen de vijftien- en negenlaags torens en het niet-belaste deel van de kelder. Om dit op te lossen is er een zettingsanalyse gemaakt voor een fundering op de tweede zandlaag. Hieruit bleek dat de buitenranden van de kelder onder de torens een paalkopzakking ontstond van 20 á 40 mm. In het midden van de torens, met relatief groot grondvlak, zou een sterk afwijkende paalkopzakking van 120 á 200 mm optreden. Deze zakkingen ontstaan door samendrukking van de dertien meter dikke “eemkleilaag” tussen de tweede en de derde zandlaag.

Gevolg uit het ontwerp van de plattegronden was dat de wandstructuur van dit gebouw op veel plaatsen over de volle hoogte doorbroken werd. Hierdoor heeft het gebouw zelf te weinig stijfheid om het verschil te “egaliseren”. De palen staan bij dit gebouw dan ook op de derde zandlaag. Bij andere hogere gebouwen, die constructief door VeriCon zijn ontworpen op Zeeburgereiland, hebben we wel de stijfheid van de wandstructuur kunnen benutten. Hiermee werd de toepassing van de goedkopere palen op de tweede zandlaag mogelijk. Er is gekozen voor Vibropalen met een paalpuntniveau van circa 43 meter onder NAP met een hoog paaldraagvermogen, waardoor met minder palen volstaan kon worden. De palen zijn vervaardigd met een speciale heistelling.
Om zakkingsverschillen tussen de palen onder de torens en de palen onder het onbelaste deel van de parkeerkelder zonder spanningen op te nemen, zijn speciale “kantelstukken” in de kelder ingebouwd.

In het kader van kwaliteitsbeheersing van constructieve veiligheid heeft VeriCon bij dit project risico-gestuurd toezicht op de bouwplaats voor de opdrachtgever verzorgd. Tijdens dit toezicht zijn relatief veel uitvoeringsfouten voorkomen dan wel opgelost en is een veilig gebouw opgeleverd.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:


Marc Kersten Projectleider ontwerp & advies

Bekijk alle
projecten

Meer weten? Neem contact op